Puype Consulting & Computing BVBA - Pathoekeweg 48 - 8000 Brugge - Tel 050/12.30.30 - info@puype.be

Visie

Puype Consulting & Computing BVBA is ervan overtuigd dat een doelgericht en efficiënt informaticabeleid onontbeerlijk is voor een KMO of zelfstandige. Het is een kritische succesfactor die de groei en winstgevendheid van een onderneming mee bepaalt en daarom in handen moet zijn van een specialist die professioneel advies kan verlenen en een dagdagelijkse opvolging en ondersteuning kan verzekeren.

Missie

Puype Consulting & Computing BVBA is een IT solution provider voor KMO’s en zelfstandigen.

Het doel van de onderneming is om op een flexibele manier problemen op te lossen samen met de klant en deze in praktijk uit te werken met hardware, software, opleiding en ondersteuning. Methodes die hun doelgerichtheid en efficiëntie in grote ondernemingen hebben bewezen, worden omgevormd tot bruikbare en betaalbare toepassingen die de KMO naar een hoger niveau tillen. Realisaties worden kort opgevolgd en ondersteund. Om de bedrijfsvoering van onze klanten te garanderen, worden problemen prioritair aangepakt.

Waarden

Professionaliteit – Gediplomeerde en gecertificeerde IT specialisten vormen de kern van onze onderneming. De firma stelt meer dan 20 jaar praktijkervaring ten dienste van zijn klanten.


Klantgerichtheid – Elk probleem en elke klant is uniek. Daarom zijn onze oplossingen dat ook. Wij analyseren eerst grondig de situatie en werken dan, in samenwerking met de klant, een oplossing uit op maat. Wij leggen de nodige creativiteit aan de dag om net datgene te ontwikkelen wat de klant nodig heeft en economisch verantwoord is. Door bovendien de opvolging en ondersteuning van onze realisaties te verzekeren, bouwen wij met elke klant een echte vertrouwensrelatie op.

Realiteitszin – Wij staan zelf volledig in voor de implementatie van onze oplossingen. Dat is de ultieme garantie dat deze steeds haalbaar zijn.


Design en ontwikkeling: Puype Consulting & Computing BVBA | Login | Disclaimer